IBM охлажда суперкомпютър с вода

Корпорацията IBM стартира в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) уникален суперкомпютър Aquasar.

Разработката на компютърния комплекс е започнал преди около година като част от програмата FOAK (First-Of-A-Kind). Главната особеност на Aquasar е системата за водно охлаждане: водата чрез масив от микроканали се използва да разсейва топлината от процесора. Според IBM, използване на това техническо решение, позволява да се намали консумацията на енергия до 40% в сравнение със суперкомпютри на въздушно охлаждане.

Прочетете повече