Нова структура за контрол в Община Пловдив

снимка:plovdivbg.eu

Нова структура за контрол ще бъде създадена в Община Пловдив. Заместник-кметът по общинска собственост Петко Атанасов уточни, че цел на Инспектората ще бъде да налага санкции при установени нарушения – на обществения ред, на чистотата, за незаконната търговия и т.н., за да бъдат увеличени приходите в Общинската хазна. Нови служители в Инспектората няма да бъдат назначавани, но работещите в администрацията ще бъдат натоварени с повече задължения. Припомнямe, че с решение на МС средствата от държавния бюджет към общините се съкращават с 20%., което налага общините да оптимизират дейността си и да осъществят съкращения. Главният секретар на Общината Борис Инчев обаче заяви, че в администрацията съкращения няма да се правят механично. Ръководителите на всички нива трябва да изготвят атестации за работата на своите служители и тези, които не се спряват добре с нея, ще бъдат освободени след решение на Пловдивския ОбС.

източник: radioplovdiv.bg