Компютърния гигант Acer за образованието

Даден е старт на програма в помощ образователния процес. Acer, втория по големина играч на компютърния пазар е дал зелена светлина на обазователните си проекти, насочени към нов вид взаимодействие между учители и ученици чрез използване на технологията. В партньорство с Европейската Училищна Мрежа, първоначално пилотната програма ще се проведе в шест различни европейски страни. Въвеждане на нови технологии в училищата е един новаторски и ефективен начин за разпостраняване на съдържание по класове. Тази визия е амбициозна цел, споделяна от всички в Европа, към която Acer и Европейската Училищна се опитват да осъществят. Подходът на Acer за сектора на образованието не е да се разработят програми, посветени на училище или да предоставят дидактически подкрепа, а по-скоро да се допринесе за повишаване на обучение чрез технологии.
 

 

статията е подготвена от www.laptop1.eu