Изложба за България и Пловдив в атласи, карти и гравюри

От днес 17 май до 20 юни 2010 г. в Регионален исторически музей-Пловдив ще се експонира изложба Европа за България в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов.Колекцията включва материали, които се отнасят за времето от началото на IV до първите десетилетия на ХХ век. Изложбата показва частта свързана с Филипополис. Атласите и картите са творби на прочути европейски династии картографи, издатели и гравьори.Изложбата бе експонирана в София, Москва и Бургас, а сега част от нея се предоставя в Пловдив.