Държавата си иска Панаира

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков заведе съдебно дело пред Окръжен съд – Пловдив за връщане на мажоритарната собственост и пълния контрол на държавата върху „Международен панаир Пловдив“ АД. Това е възможно, след като при извършената през последните месеци юридическа проверка и анализ на сделката за панаира бяха констатирани множество сериозни закононарушения на търговското и приватизационно законодателство на Република България

Прочетете повече