Името Георги

Името Георги е смятано за едно от най-мощните и силни в творческо отношение. Планетните му господари са Слънцето и Венера. Те му дават артистичност и мъжественост.

За да се изгради образа на свети Георги, са заимствани черти от тракийския Херос.

Мъжете с името на светията, убил змея, винаги се борят докрай. Буквата „Г“ ги прави горди и непреклонни. Имат силен дух и ясно формулирани принципи, които отстояват докрай. Най-силната им черта е тяхната последователност. Не обичат да губят независимостта си. По природа са „вълци единаци“. Изявяват се като пазители на традиции: в политиката, спорта, бойните изкуства, армията. Стремят се да блеснат

Прочетете повече