Нова хипотеза за египетските пирамиди

Новата хипотеза се основава на резултатите от химичния анализ на пробите от камъните,използвани за изграждането на три от пирамидите.
Учените предполагат, че египтяните не са построили пирамидите от естествен камък, влачейки с участието на десетки хиляди хора гигантски каменни блокове на строителната площадка,а от изкуствени материали.
Учените смятат, че първоначално египтяните раздробявали варовика и след това го изсипвали заедно със специално свързващо вещество в дървен кофраж. Този начин, отнемал по-малко време и изисквал много по-малък брой на работниците.

Прочетете повече