Красиви замъци от целия свят (част III)

Кикини палати, Санкт-Петербург, Русия.
Сградата е построена като частна резиденция на Александър Кикин, приближен на цар Петър I. Построена е в архитектурен стил, известен днес като петровски барок. През Втората световна война, Кикини палати са почти разрушени. През 1952-1956г са възстановени в първоначален вид.

Дворец Уайтхол (анг.Palace of Whitehall), Лондон, Англия
Уайтхол е бил главна резиденция на английските монарси в Лондон от 1530 до 1698г. До 1691г, дворецът е най-големият и най-сложният в Европа. Пожар разрушава по-голямата част от неговите жилищни и правителствени сгради. Банкетната зала е запазена, съществува и днес, но с извършени промени по нея.

Прочетете повече