Tържествено откриване на Първа пролет от пловдивското мотобратство „Вагабондс”.

На 22 03 2010 г. ще се проведе традиционното тържествено откриване на Първа пролет от пловдивското мотобратство „Вагабондс”….

Прочетете повече