Нова структура за контрол в Община Пловдив

Нова структура за контрол ще бъде създадена в Община Пловдив. Заместник-кметът по общинска собственост Петко Атанасов уточни, че цел на Инспектората ще бъде да налага санкции при установени нарушения – на обществения ред, на чистотата, за незаконната търговия и т.н., за да бъдат увеличени приходите в Общинската хазна. Нови служители в Инспектората няма да бъдат назначавани, но работещите в администрацията ще бъдат натоварени с повече задължения.

Прочетете повече