Изложба за България и Пловдив в атласи, карти и гравюри

От днес 17 май до 20 юни 2010 г. в Регионален исторически музей-Пловдив ще се експонира изложба Европа за България в атласи, карти, гравюри и книги от колекцията на д-р Симеон Симов.Колекцията включва материали, които се отнасят за времето от началото на IV до първите десетилетия на ХХ век. Изложбата показва частта свързана с Филипополис.

Прочетете повече