Първи европейски форум за защита на децата в интернет ще се проведе в Пловдив

Първи европейски форум за защита на децата в интернет ще се проведе в Пловдив. Целта на срещата е да се инициират законодателни промени във връзка с престъпленията в мрежата. Да се създаде стратегия за работа по превенция, свързана с достъпа на подрастващите до опасното съдържание в интернет.

Организатори на събитието са Сдружение за безопасен интернет „В мрежата“ и делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.

Прочетете повече