Тен без слънце

Автобронзантът е най-бързият, лесен и безопасен начин за получаване на тен. Още повече, че избирайки него, избягвате от опасния солариум или вредните ултравиолетови лъчи, които са все по-опасни за кожата.Автобронзантите са напълно безвредни, тъй като не проникват в дълбочина в кожата. Те просто съдържат оцветяващи вещества. Оцветяването им се дължи на веществото дехидроксиацетон. То е от групата на захарите.Когато попадне върху кожата, веществото си взаимодейства с протеините и аминокиселините и се образуват меланоидини.

Прочетете повече