На риболов след 10 юни

Забраната за любителския риболов най-вероятно ще бъде удължена до 10 юни, а не до 31 май.   
Удължаването се налага заради по-студеното време през април и май, което е забавило размножителния период на някои видове. Освен това ИАРА разполагала тази година с по-малко средства за зарибяване на водоемите.