Mотоциклетния трайъл

Мотоциклетният трайъл е вид състезание със специално произведени, съобразени с особеностите на този тип съревнования мотоциклети. Трайъл идва от английската дума „trial“ и най-близкото й значение, което прави някакъв смисъл в контекста на мотоциклетно състезание е „изпитание“, но както виждате сами, преводът не е подходящ и затова използваме наложения международен термин без да търсим алтернатива на български език. Иначе самият спорт е нескоростен и се изразява в преминаването поединично на всеки участник по специално подготвено трасе с разнородни препятствия, които трябва да бъдат преодолени без да се докосва земята с крак или друга част на тялото. В отделни случаи преминаването през дадени участъци може да бъде и по двойки, като това става по успоредно разположени идентични трасета. Спортът възниква в Испания някъде през втората половина на миналия век.Трайълът се практикува само със специфични мотоциклети, открояващи се със своя неповторим дизайн. Те нямат седалка, защото са проектирани за езда в изправено положение, скъсен е ходът на окачването, а цялостната им конструкция е много лека. Някои от най-известните в наши дни производители на трайъл мотоциклети са Gas Gas, Beta и Sherco. В близкото минало се били широко разпространени още марки от Япония и Италия, а при зараждането на спорта – 60-те години на миналия век – са доминирали британските машини.

Правила на провеждане

Принципно всяко състезание по мотоциклетен трайъл се състои от няколко отделни участъка. Препятствията по трасето може да са както с естествен произход – скали, паднали дървета, дори малки водопади, – така и да са антропогенни – наподобяващи природните или пък не. Това разнообразие важи при трайъл състезанията на открито, докато при тези на закрито, естествено, се използват само създадени от човека препятствия. Във всеки участък, независимо то конфигурацията му, е внимателно замислен с целта да тества уменията на ездачите за баланс, контрол на газта и сливане с машината. Именно поради тази причина много ендуристи и мотокросисти прибягват до практикуването на мотоциклетен трайъл – за да усъвършенстват тези си умения, които са със съществено значение и в техните среди. В много случаи участъците се делят на няколко отделни трасета, които съответстват на различните умения на участниците. Те се състезават в няколко класа, определени от нивото на техните способности.
При преминаването си през състезателното трасе всеки участник е близко следван от съдия-наблюдател, който съблюдава за грешки. Оттук води началото си и другото популярно название на мотоциклетния трайъл – наблюдаван трайъл (от англ. ез. „observed trial“). Впоследствие се разпространява и терминът MotoTrial, но той засега остава на заден план. Та, този съдия-наблюдател отчита как протича преминаването на участника през състезателното трасе. На практика той брои колко пъти ездачът ще докосне земята като при едно докосване се начислява 1 наказателна точка, при две докосвания – 2 наказателни точки, при три и повече докосвания – 3 наказателни точки, а при изгасване на двигателя, падане от мотора, излизане от очертанията на трасето или връщане назад по него се дават 5 наказателни точки или така нареченото „фиаско“. Ако ездачът направи чисто преминаване той получава най-високата оценка от 0 точки. Тогава имаме така нареченото „прочистване на участъка“. Краен победител е пилотът с най-малко акумулирани наказателни точки след преминаването през всички състезателни участъци. Някои прояви по мотоциклетен трайъл използват и допълнителни наказателни точки за прекомерно забавилите се по трасето участници.
източник : АТВ Extreme