Резитба при овощните дървета

Резитба при овощните дървета за формиране и плододаване на подобрената етажна корона.

Подобрената етажна корона е подходяща за черешата,сливата,вишната,бадема,кайсията,ябълката и крушата,присадени на семенна подложка.

Подобрената етажна корона има водач и 4-6 скелетни клона, първите три от тях образуват първия етаж,а следващите са разположени поединично по водача.

Първият от единично разположените клони отстои на 50-60 см. от първия етаж.След него на 30-40 см. се оставят1-2 скелетни клона.Те трябва да растат над междините образувани от клоните на първия етаж.Две-три години след формирането на последния скелетен клон водача се премахва.

На всеки скелетен клон от първия етаж се формират по 2-3 разклонения,а на единично разположените по 1-2 скелетни разклонения.

Първа резитба след засаждането.

След засаждането дръвчетата ,когато са без преждевременни клончета  се съкращават на височина на ствола 60-70см. над които се оставят още 7-8 пъпки.а ако има преждевременни клончета,тези на височина до 60 см. се изрязват,а 6-7 в областта на короната се изрязват на 2 пъпки.

Втора резитба след засаждането

Избират се водач и три скелетни клона за първия етаж.Скелетните клони се съкращават  средно с около  1/3.При добре развитите силни клончета съкращаването се извършва малко над мястото, на което се изграждат първите полускелетни клони – на разстояние 60-70 см. от основата на скелетните клони.

Когато две съседни клонки затварят остър ъгъл те се режат на странични клонки, така че малкият ъгъл да се увеличи. Сортовете с по прибрани корони и клонките с по остър ъгъл на отклонение пък се съкращават на външна пъпка. Водачът се реже 20-25 см. над нивото на клонките в етажа и над пъпка, разположена на страната противоположна на тази, от която е израснал.

Трета резитба след засаждането

Вторият етаж се създава на разстояние 70-80 см. над първия в зависимост от това дали короната е прибрана или разгърната. Избират се две развити срещуположни клончета, попадащи в две от междините на клоните от първи етаж, които се съкращават само за уравновесяване на растежа или за създаване на първите полускелетни клони върху тях.

Водачът се реже на около 20-25 см. по-високо. Продължителите на скелетните клони от първия етаж се съкращават с оглед да се получат вторите полускелетни клони в противоположна страна на първите и на разстояние около 60-70 см. от тях.

Четвърта резитба след засаждането

За трети етаж се избират също две срещуположни клончета, които са кръстосани с по долните и попадат в останалите две междинни от първия етаж.

Междуетажното разстояние при прибрано разстящите корони е около 50-70 см. а и при разгънатите около 40-60см. Избраните клонки обикновенно се режат по силно отколкото продължителите на долните етажи,а водачът се реже с около 20-25см. по високо.

Трябва да се знае че по време на формиране на короната не бива да се прави както силно съкращаване,така и силно разреждане,за да не се предизвика прекомерен растеж и отдалечаване периода на плододаването.

По материали на: И.С.Исаева dachnikam.ru