От 15 април се забранява риболова

От 15 април се забранява риболова през размножителния период на пролетно – лятно размножаващите се риби.

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от  15 април 2010 г.  се забранява риболова за 45 дневен период. Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водоеми. Забраната за любителски риболов е от 15 април и ще продължи до 31 май, тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.