Откриха „Винария 2010”

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков откри 18-то издание на Международната изложба за лозарство и винарство „Винария 2010”, която се провежда от 14 до 17 март 2010 г. в Пловдив.Международната изложба за лозарство и винарство се организира от Международния панаир Пловдив в партньорство с Националната лозаро-винарска камара. За първи път през тази година страна партньор на изложението е Република Южна Африка.