Държавата си иска Панаира

снимка:bg.wikipedia.org

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков заведе съдебно дело пред Окръжен съд – Пловдив за връщане на мажоритарната собственост и пълния контрол на държавата върху „Международен панаир Пловдив“ АД. Това е възможно, след като при извършената през последните месеци юридическа проверка и анализ на сделката за панаира бяха констатирани множество сериозни закононарушения на търговското и приватизационно законодателство на Република България. Констатирани са нарушения при двете увеличения на капитала на панаирното дружество, вписани в търговския регистър съответно на 21.12.2006 г. и на 23.03.2007 г., както и при издадените в тази връзка актове на Министерския съвет, оглавяван от бившия премиер Сергей Станишев. Проверката е констатирала и нарушения в действията на бившия икономически министър Румен Овчаров, в резултат на които държавата е изгубила контрола върху панаира …прочетете повече http://radioplovdiv.bg/