По-ниски цени за годишни технически прегледи (ГТП) в Пловдив

Специални цени за годишни технически прегледи в Avtopregled.com (Автопреглед) гр.Пловдив, бул. Васил Априлов 139
Леки автомобили, джипове, мотоциклети 25 лева.
Цените са валидни до 29.02.2020 година. Изисква се предварителна резервация на тел.0886 286 522

пункт за годишни технически прегледи

Контролно-техническият пункт разполага с две линии за годишни технически прегледи.
На задължителният периодичен преглед трябва да се представят следните документи:
Регистрационен талон на автомобила – част I и част II
Полица от валидна застраховка гражданска отговорност
Документ издаден или заверен от общината за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед.
Автомобилите с газова или метанова уредба: заверен паспорт, ако не е записано в големия талон – бензин/газ и документ удостоверяващ изправността на газовата уредба.
Документ за самоличност на лицето, представящо пътното превозно средство на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС)