От 1-ви януари 2011 мобилните телефони с универсално зарядно

Европейската комисия най-накрая реши, големите производители на мобилни телефони да преминат към използване на универсално зарядно.Има повече от 30 несъвместими помежду си зарядни устройства, което създава неудобства за потребителите.Разработването на стандартно зарядно трябва да приключи в близко бъдеще. Към мобилните телефони устройството ще се свърза чрез USB. С решението на Европейската комисия, от 1-ви януари 2011 год. мобилните телефони ,които се предлагат на Европейския пазар, трябва да поддържат универсалното зарядно. Това ще ни избави от необходимостта да променяме устройството при закупуване на нов телефон.